Hướng dẫn cài đặt AngularJS

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách cài đặt thư viện AngularJS để sử dụng trong việc phát triển ứng dụng web. Chúng ta sẽ giới thiệu qua về cấu trúc thư mực và các nội dung của nó. Khi bạn truy cập https://angularjs.org/, bạn sẽ thấy có 2 lựa chọn để tải AngularJS […]

Hướng dẫn cài đặt AngularJS

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách cài đặt thư viện AngularJS để sử dụng trong việc phát triển ứng dụng web. Chúng ta sẽ giới thiệu qua về cấu trúc thư mực và các nội dung của nó. Khi bạn truy cập https://angularjs.org/, bạn sẽ thấy có 2 lựa chọn để tải AngularJS […]

Hướng dẫn cài đặt AngularJS

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách cài đặt thư viện AngularJS để sử dụng trong việc phát triển ứng dụng web. Chúng ta sẽ giới thiệu qua về cấu trúc thư mực và các nội dung của nó. Khi bạn truy cập https://angularjs.org/, bạn sẽ thấy có 2 lựa chọn để tải AngularJS […]

Đa ngôn ngữ (i18n) trong AngularJS

AngularJS cung cấp sẵn các chức năng đa ngôn ngữ (i18n) với 3 kiểu filter là currency, date và number. Chúng ta chỉ cần kết hợp đoạn js tương ứng với vị trí tùy quốc gia. Mặc định nó sẽ gắn với vị trí trong trình duyệt web. Ví dụ, khi sử dụng ví trí […]

Các Filter trong AngularJS

Filter được sử dụng để thay đổi, lọc dữ liệu cho kết quả là một chuỗi khác. Dưới đây là danh sách các filter thông dụng thường được sử dụng trong AngularJS. Thêm uppercase filter vào một expression, theo cách sử dụng dưới đây, kết quả trường tên của sinh viên sẽ được in hoa […]

Đa ngôn ngữ (i18n) trong AngularJS

AngularJS cung cấp sẵn các chức năng đa ngôn ngữ (i18n) với 3 kiểu filter là currency, date và number. Chúng ta chỉ cần kết hợp đoạn js tương ứng với vị trí tùy quốc gia. Mặc định nó sẽ gắn với vị trí trong trình duyệt web. Ví dụ, khi sử dụng ví trí […]

Các Filter trong AngularJS

Filter được sử dụng để thay đổi, lọc dữ liệu cho kết quả là một chuỗi khác. Dưới đây là danh sách các filter thông dụng thường được sử dụng trong AngularJS. Thêm uppercase filter vào một expression, theo cách sử dụng dưới đây, kết quả trường tên của sinh viên sẽ được in hoa […]

Phần tử HTML DOM trong AngularJS

Những directive trong AngularJS dưới đây có thể được sử dụng để bind dữ liệu trong ứng dụng tới các thuộc tính trong phần tử HTML DOM. Thêm thuộc tính ng-disable vào một nút HTML và gắn dữ liệu này với model. Gắn kết model tới một checkbox quan sát sự thay đổi. Thêm thuộc […]

AngularJS là gì?

Bài viết này sẽ nói về một số khái niệm về AngularJS, những ưu nhược điểm của nó và đặc biệt là về các thành phần trong AngularJS mà chúng ta sẽ được tìm hiểu trong các bài kế tiếp. AngularJS là một framework ứng dụng web mã nguồn mở. Nó được Misko Hevery và […]

Expression trong AngularJS

Expression được sử dụng để gắn kết các dữ liệu ứng dụng ra thẻ HTML. Expression được viết trong dấu {{ expression}}. Expression có cách hoạt động tương đối giống ng-bind directive. Các expression trong ứng dụng AngularJS là các JavaScript expression thuần túy và xuất kết quả là dữ liệu mà chúng ta sử […]