Cài đặt môi trường Git

Trước khi bạn có thể sử dụng Git, bạn phải cài đặt và thực hiện một vài thay đổi về cấu hình. Dưới đây là các bước để cài đặt Git client trên Ubuntu và Centos Linux. Nếu bạn đang sử dụng Debian do GNU/Linux phân phối, lệnh apt-get sau là cần thiết thực hiện. […]

Cài đặt môi trường Git

Trước khi bạn có thể sử dụng Git, bạn phải cài đặt và thực hiện một vài thay đổi về cấu hình. Dưới đây là các bước để cài đặt Git client trên Ubuntu và Centos Linux. Nếu bạn đang sử dụng Debian do GNU/Linux phân phối, lệnh apt-get sau là cần thiết thực hiện. […]

Cài đặt môi trường Git

Trước khi bạn có thể sử dụng Git, bạn phải cài đặt và thực hiện một vài thay đổi về cấu hình. Dưới đây là các bước để cài đặt Git client trên Ubuntu và Centos Linux. Nếu bạn đang sử dụng Debian do GNU/Linux phân phối, lệnh apt-get sau là cần thiết thực hiện. […]

Các Platform khác nhau trong Git

GNU/Linux và Mac OS sử dụng line-feed (LF), hoặc một dòng mới khi ký tự kết thúc dòng (line-ending character) trong khi Windows sử dụng kết hợp line-feed và carriage-return (LFCR) để biểu diễn dòng ký tự kết thúc. Để tránh các commit không cần thiết bởi vì sự khác nhau về dòng kết thúc, […]

Hoạt động Patch trong Git

Patch là một file văn bản, mà nội dung của nó tương tự với git diff, nhưng song song với code, nó cũng có siêu dữ liệu về các commit như ID commit, ngày tháng, thông báo commit… Chúng ta có thể tạo ra một patch từ các commit và người khác có thể áp […]

Repository trực tuyến trong Git

GitHub là mạng xã hội dành cho các nhà lập trình cho các dự án phát triển phần mềm sử dụng hệ thống quản lý git revision. Nó cũng có ứng dụng tiêu chuẩn GUI có cho tải trực tiếp (Windows, Mac, GNU/Linux) về máy từ các trang web. Nhưng trong phần hướng dẫn này, […]

Hoạt động Create trong Git

Trong chương này, chúng ta sẽ học cách tạo một repository git từ xa, từ đó chúng ta sẽ đề cập nó như một Git server. Chúng ta cần một Git server để cho phép team cộng tác với nhau. Lệnh trên sẽ tạo ra kết quả sau: Như vậy chúng ta đã tạo xong […]

Hoạt động Patch trong Git

Patch là một file văn bản, mà nội dung của nó tương tự với git diff, nhưng song song với code, nó cũng có siêu dữ liệu về các commit như ID commit, ngày tháng, thông báo commit… Chúng ta có thể tạo ra một patch từ các commit và người khác có thể áp […]

Hoạt động Stash trong Git

Giả sử bạn đang thực hiện một tính năng mới của sản phẩm của bạn. Code của bạn đang trong tiến trình thực hiện thì đột nhiên một vị khách đến thăm. Bởi vì điều này, bạn phải đi ra ngoài trong một vài giờ. Bạn không thể commit phần code này và cũng không […]

Vòng đời Git

Trong chương này, chúng ta sẽ bàn luận về vòng đời của Git. Và ở chương sau, chúng ta tìm hiểu qua các lệnh Git cho mỗi hoạt động. Tiến trình làm việc tổng quát như sau: Bạn clone repository Git như là bản sao làm việc. Bạn chỉnh sửa bản sao làm việc bằng […]