Định dạng chuẩn và quy ước viết code trong HTML5

Các nhà lập trình web thường không thống nhất kiểu viết code và cú pháp khi sử dụng HTML. Vào thời gian từ năm 2000 đến 2010, nhiều lập trình viên đã chuyển cách viết từ HTML sang XHTML – ngôn ngữ đòi hỏi cú pháp được viết một cách đúng chuẩn nghiêm ngặt (well-formed). […]

Cú pháp Markdown căn bản

Markdown là ngôn ngữ đánh dấu được John Gruber tạo ra vào năm 2004. Markdown sử dụng cú pháp khá đơn giản và dễ hiểu để đánh dấu văn bản, tạo thuận tiện cho việc chuyển đổi từ văn bản thuần sang HTML. Thay vì dựa vào HTML hoặc các trình soạn thảo WYSIWYG, Markdown […]

5 HTML template miễn phí để tạo nhanh trang web

Cho dù bạn điều hành doanh nghiệp của riêng mình hay chỉ đơn giản là muốn tự quảng cáo bản thân và các kỹ năng của mình, điều quan trọng là phải có một trang web. Nhưng có lẽ bạn không có thời gian để học HTML và không muốn chi tiền cho các dịch […]

Các loại dữ liệu đầu vào của phần tử input trong HTML

Bài viết giới thiệu các kiểu dữ liệu đầu vào cho phần tử <input> trong HTML. Dữ liệu dạng văn bản <input type=”text”> xác định dữ liệu đầu vào dạng trường văn bản một dòng. Dữ liệu dạng mật khẩu <input type=”password”> định nghĩa trường điền mật khẩu. Lưu ý: Kí tự trong trường mật […]

Symbol – Biểu tượng trong HTML

Thực thể trong HTML đã được trình bày trong bài học trước. HTML có nhiều biểu tượng toán học, kỹ thuật, tiền tệ không thể dùng bàn phím bình thường để viết được. Để thêm các biểu tượng này vào trang HTML, bạn sẽ cần dùng tới tên thực thể. Nếu không có tên, hãy […]

JavaScript trong HTML

Trong HTML, JavaScript giúp trang web linh động và có tính tương tác cao hơn. JavaScript đóng vai trò khá quan trọng đối với các trang web. Nếu bạn muốn kiểm chứng điều này, có thể thử tắt JavaScript trên trình duyệt và duyệt web thử xem có điều gì bất thường nhé. Bạn có […]

Tiêu đề trong HTML

Tiêu đề (Heading) trong HTML được xác định bằng thẻ đánh dấu từ <h1> tới <h6>, trong đó <h1> là tiêu đề quan trọng nhất còn <h6> là ít quan trọng nhất. Ví dụ Trình duyệt sẽ tự động thêm khoảng trắng (hay chính là lề) trước và sau tiêu đề. Các bộ tìm kiếm sử […]

Các phần tử mới trong HTML5

Dưới đây là danh sách các phần tử mới trong HTML5 và mô tả cách sử dụng chúng. Những phần tử cú pháp/cấu trúc mới trong HTML5 HTML5 mang tới các phần tử mới để cấu trúc văn bản tốt hơn. Các phần tử form mới trong HTML5 Các kiểu nhập dữ liệu đầu vào […]

Symbol – Biểu tượng trong HTML

Thực thể trong HTML đã được trình bày trong bài học trước. HTML có nhiều biểu tượng toán học, kỹ thuật, tiền tệ không thể dùng bàn phím bình thường để viết được. Để thêm các biểu tượng này vào trang HTML, bạn sẽ cần dùng tới tên thực thể. Nếu không có tên, hãy […]

Iframe trong HTML

Trong HTML, iframe được dùng để hiển thị một trang web bên trong một trang web khác. Cú pháp iframe iframe HTML được định nghĩa bằng thẻ <iframe> Thuộc tính src được dùng để xác định URL (địa chỉ web) của trang nằm trong khung nội dòng. Iframe – thiết lập chiều cao và độ […]