5 ngôn ngữ lập trình hàm bạn nên biết

Nếu dành thời gian để tìm hiểu xu hướng lập trình trên Internet, hẳn bạn đã nghe đến lập trình hàm (functional programming). Vậy lập trình hàm là gì? Thậm chí khi hiểu về lập trình hàm nhưng bạn có biết ngôn ngữ lập trình nào phù hợp với nó nhất không? Không phải ngôn […]

Tổng hợp bài tập JavaScript có code mẫu

Nhằm giúp cho việc học JavaScript của các bạn dễ dàng hơn, Quantrimang.com đã tổng hợp một số bài tập JavaScript có kèm theo lời giải mẫu để các bạn thực hành. Phần đầu sẽ là khoảng 40 bài tập JavaScript có giải mẫu, phía cuối bài viết là những bài tập JavaScript tự giải, […]

Toán tử trong JavaScript

Chúng ta xem biểu thức đơn giản sau: 4 + 5 là bằng 9. Tại đây 4 và 5 là các operands – toán hạng và ‘+’ được gọi là operator – toán tử. JavaScript hỗ trợ các kiểu toán tử sau: Bây giờ chúng ta xem xét từng toán tử một. JavaScript hỗ trợ […]

Image Map trong JavaScript

Bạn có thể sử dụng JavaScript để tạo Image map ở client-side. Các Image map được kích hoạt bởi thuộc tính usemap cho thẻ <img /> và được định nghĩa bởi các thẻ mở rộng đặc biệt <map> và <area>. Hình ảnh mà tạo bản đồ đó được chèn vào trong trang bởi sử dụng […]

Tìm hiểu về ES6 trong Javascript

ES6 đề cập đến phiên bản 6 của ngôn ngữ lập trình ECMA Script. ECMA Script là tên chuẩn cho JavaScript và phiên bản 6 là phiên bản tiếp theo sau phiên bản 5 được phát hành vào năm 2011. Đây là một cải tiến lớn cho ngôn ngữ JavaScript và thêm nhiều tính năng […]

Tìm hiểu về ES6 trong Javascript

ES6 đề cập đến phiên bản 6 của ngôn ngữ lập trình ECMA Script. ECMA Script là tên chuẩn cho JavaScript và phiên bản 6 là phiên bản tiếp theo sau phiên bản 5 được phát hành vào năm 2011. Đây là một cải tiến lớn cho ngôn ngữ JavaScript và thêm nhiều tính năng […]

Đối tượng String trong JavaScript

Đối tượng String giúp bạn làm việc với một dãy các ký tự; nó giúp xử lý các kiểu dữ liệu chuỗi gốc trong JavaScript với một số phương thức giúp đỡ. Khi JavaScript tự động biến đổi giữa chuỗi gốc và các đối tượng String, bạn có thể gọi bất kỳ phương thức giúp […]

JavaScript là gì? Internet có thể tồn tại mà không có JavaScript hay không?

JavaScript đã trở thành một điều gì đó gần như là hiển nhiên, khi mọi người đều sử dụng nó. Khi bạn dùng Facebook, bạn sử dụng JavaScript. Khi bạn viết một tweet bạn sử dụng JavaScript. Thật vậy, khi bạn xem nội dung trên Quản Trị Mạng, bạn cũng đang sử dụng JavaScript. Đây […]

JavaScript là gì? Internet có thể tồn tại mà không có JavaScript hay không?

JavaScript đã trở thành một điều gì đó gần như là hiển nhiên, khi mọi người đều sử dụng nó. Khi bạn dùng Facebook, bạn sử dụng JavaScript. Khi bạn viết một tweet bạn sử dụng JavaScript. Thật vậy, khi bạn xem nội dung trên Quản Trị Mạng, bạn cũng đang sử dụng JavaScript. Đây […]

JavaScript là gì? Internet có thể tồn tại mà không có JavaScript hay không?

JavaScript đã trở thành một điều gì đó gần như là hiển nhiên, khi mọi người đều sử dụng nó. Khi bạn dùng Facebook, bạn sử dụng JavaScript. Khi bạn viết một tweet bạn sử dụng JavaScript. Thật vậy, khi bạn xem nội dung trên Quản Trị Mạng, bạn cũng đang sử dụng JavaScript. Đây […]