Chuẩn hóa cơ sở dữ liệu trong Access – Mối quan hệ giữa các bảng

Trong bài viết này, Quantrimang.com sẽ cùng bạn tìm hiểu về Chuẩn hóa cơ sở dữ liệu và tổng quan về mối quan hệ, sự liên kết dữ liệu giữa các bảng.  Chuẩn hóa cơ sở dữ liệu (Database Normalization) là quá trình tổ chức các cột (thuộc tính) và bảng (quan hệ) của cơ […]

Sử dụng Chỉ mục (Index) trong Access 2016

Chỉ mục là một cấu trúc dữ liệu đặc biệt được thiết kế để cải thiện tốc độ truy xuất dữ liệu. Hiểu đơn giản, một chỉ mục là một con trỏ chỉ tới từng giá trị xuất hiện trong bảng/cột được đánh chỉ mục, có ý nghĩa tương tự như các mục trong xuất […]

Toán tử đại diện Wildcard trong Access

WILDCARD hay còn được gọi là ký tự đại diện có thể sử dụng để xác định vị trí của một mục cụ thể khi bạn không nhớ chính xác cách viết của mục này. Access hỗ trợ 2 bộ wildcard khác nhau tương ứng với tiêu chuẩn của Ngôn ngữ truy vấn có cấu […]

Biểu thức tính toán trong Access 2016

Biểu thức trong MS Access có thể hiểu tương tự như các công thức trong Excel. Biểu thức có thể bao gồm các toán tử, hằng, hàm và mã định danh. Các biểu thức sử dụng để thực hiện nhiều công việc khác nhau. Trong bài viết này, Quantrimang.com sẽ hướng dẫn bạn tạo ra […]

Mối quan hệ 1-n giữa các bảng trong Access

Quan hệ 1-n là loại quan hệ phổ biến nhất. Trong mối quan hệ này, một bản ghi trong bảng có thể có nhiều bản ghi phù hợp trong bảng khác, nhưng một bản ghi trong bảng thứ hai chỉ có một bản ghi phù hợp trong bảng đầu tiên. Để thiếp lập mối quan […]

Mối quan hệ 1-1 giữa các bảng trong ACCESS

Quan hệ 1-1 được sử dụng để liên kết một bản ghi từ một bảng với một và chỉ một bản ghi trong một bảng khác. Mối quan hệ một đối một được tạo ra khi cả hai trường kết nối là khóa chính hoặc có các ràng buộc duy nhất. Để làm rõ hơn, […]

Thiết lập quan hệ giữa các bảng trong Access 2016

Ở bài viết này, Quantrimang.com sẽ cùng bạn tìm hiểu sự cần thiết của việc tạo mối quan hệ giữa các bảng liên quan. Mối quan hệ giữa các bảng là sự liên kết dữ liệu giữa các bảng. Bằng cách xác định những mối quan hệ này, bạn có thể kéo các bản ghi từ […]

Tiêu chí thay thế (Alternate Criteria) trong Access 2016

Truy vấn rất mạnh mẽ trong cơ sở dữ liệu nhờ khả năng phân tích dữ liệu nhanh chóng và chính xác. Ngoài những cách sử dụng truy vấn Quantrimang.com đã giới thiệu ở những bài học trước, bạn còn có thể xem dữ liệu, bản ghi thỏa mãn từ hai điều kiện trở lên […]

Truy vấn Tham số (Parameter Query) trong Access 2016

Truy vấn tham số (Parameter Query) là một trong những truy vấn đơn giản và hữu ích nhất mà bạn có thể tạo trong Access. Chính vì lý do đó mà ta hoàn toàn có thể dễ dàng cập nhật để phản ánh kết quả của các từ khóa tìm kiếm. Để tạo lập và […]

Mối quan hệ n-n giữa các bảng trong Access

Ở bài viết này, hãy cùng Quantrimang.com tìm hiểu kĩ về cách thiếp lập mối quan hệ n-n. Quan hệ n-n là quan hệ giữa hai bảng mà một bản ghi của bảng A có thể có nhiều bản ghi phù hợp trong bảng B và ngược lại. Để tạo mối quan hệ như vậy, […]