Nvidia chỉ mất 3 tuần để tạo ra một trong những siêu máy tính AI mạnh nhất thế giới

Công nghệ xe tự hành đang đạt được bước tiến vượt trội trong vài năm trở lại đây, tuy nhiên chúng vẫn chưa thực sự hoàn hảo. Vẫn còn không ít những vụ tai nạn đáng tiếc gây ra bởi hệ thống máy tính tự hành trên xe hơi. Tuy nhiên không vì thế mà […]

Nvidia chỉ mất 3 tuần để tạo ra một trong những siêu máy tính AI mạnh nhất thế giới

Công nghệ xe tự hành đang đạt được bước tiến vượt trội trong vài năm trở lại đây, tuy nhiên chúng vẫn chưa thực sự hoàn hảo. Vẫn còn không ít những vụ tai nạn đáng tiếc gây ra bởi hệ thống máy tính tự hành trên xe hơi. Tuy nhiên không vì thế mà […]

Nvidia chỉ mất 3 tuần để tạo ra một trong những siêu máy tính AI mạnh nhất thế giới

Công nghệ xe tự hành đang đạt được bước tiến vượt trội trong vài năm trở lại đây, tuy nhiên chúng vẫn chưa thực sự hoàn hảo. Vẫn còn không ít những vụ tai nạn đáng tiếc gây ra bởi hệ thống máy tính tự hành trên xe hơi. Tuy nhiên không vì thế mà […]