Quá trình xử lý ảnh thumbnail với PHP

Quản Trị Mạng – Về bản chất, có rất nhiều website lưu trữ những thư viện ảnh riêng biệt và kiểu thiết kế dùng chung, tất cả được “nhúng” trong trang đi kèm với những ảnh thumbnail, mục đích của việc làm này là khi người sử dụng nhấn vào mỗi ảnh thumbnail thì website […]

PHP cho Lập trình viên C

Cách đơn giản nhất để nghĩ về PHP là giống như C được thông dịch để có thể nhúng vào các tài liệu HTML. PHP khá giống C, ngoại trừ các biến không định kiểu, các thư viện cho riêng Web có sẵn, và mọi thứ được móc nối trực tiếp đến Web Server yêu […]

PHP cho Lập trình viên C

Cách đơn giản nhất để nghĩ về PHP là giống như C được thông dịch để có thể nhúng vào các tài liệu HTML. PHP khá giống C, ngoại trừ các biến không định kiểu, các thư viện cho riêng Web có sẵn, và mọi thứ được móc nối trực tiếp đến Web Server yêu […]

PHP cho Lập trình viên C

Cách đơn giản nhất để nghĩ về PHP là giống như C được thông dịch để có thể nhúng vào các tài liệu HTML. PHP khá giống C, ngoại trừ các biến không định kiểu, các thư viện cho riêng Web có sẵn, và mọi thứ được móc nối trực tiếp đến Web Server yêu […]

PHP cho Lập trình viên C

Cách đơn giản nhất để nghĩ về PHP là giống như C được thông dịch để có thể nhúng vào các tài liệu HTML. PHP khá giống C, ngoại trừ các biến không định kiểu, các thư viện cho riêng Web có sẵn, và mọi thứ được móc nối trực tiếp đến Web Server yêu […]

PHP cho Lập trình viên C

Cách đơn giản nhất để nghĩ về PHP là giống như C được thông dịch để có thể nhúng vào các tài liệu HTML. PHP khá giống C, ngoại trừ các biến không định kiểu, các thư viện cho riêng Web có sẵn, và mọi thứ được móc nối trực tiếp đến Web Server yêu […]

PHP & XML

XML là một ngôn ngữ đánh dấu khá giống HTML. Một tài liệu XML là thuần văn bản và chứa các thẻ được giới hạn bởi < và >. Có hai điểm khác nhau chủ yếu giữa XML và HTML. XML cung cấp cho bạn nhiều đặc quyền hơn HTML. HTML có một tập hợp […]

Lập trình hướng đối tượng trong PHP

Chúng ta có thể tưởng tượng rằng vũ trụ được tạo từ các đối tượng khác nhau như mặt trời, mặt trăng, trái đất,… Theo cách tương tự, bạn có thể tưởng tượng chiếc xe hơi được tạo từ các đối tượng khác nhau như bánh xe, khung xe, động cơ, cần sang số… Theo […]

Date & Time trong PHP

Date là những phần trong cuộc sống thường ngày và dễ dàng để làm việc với chúng mà không phải suy nghĩ. PHP cũng cung cấp các công cụ mạnh mẽ để thao tác date dễ dàng hơn. Hàm time() trong PHP cung cấp cho bạn tất cả thông tin bạn cần về date và […]

Bug và Debug trong PHP

Các chương trình hiếm khi hoạt động một cách chính xác ngay từ lần đầu tiên. Nhiều thứ có thể sai trong chương trình khiến trình thông dịch PHP tạo ra thông báo lỗi. Bạn có thể chọn nơi thông báo lỗi này xuất hiện. Các thông báo có thể được gửi cùng với output […]