Bạn biết gì về Khai phá dữ liệu? – Phần 2

Tiếp tục series “Bạn biết gì về Khai phá dữ liệu?”, phần 2 tiếp tục với những câu hỏi xoay quay các kiến thức về data mining, data warehouse cùng các kĩ thuật, ứng dụng khai phá dữ liệu. Bạn hãy thử tài kiến thức của mình cùng Quantrimang qua bộ câu hỏi trắc nghiệm […]

Bài kiểm tra trắc nghiệm về Python – Phần 10

Bạn biết gì về hàm trong Python? Cú pháp, thành phần và các loại hàm trong Python như thế nào? Làm sao để tạo hàm? Tiếp nối chủ đề này của kì trước, phần 10 của bộ trắc nghiệm Python quay lại với chủ đề Các hàm trong Python. Bạn hãy cùng Quantrimang thử sức với […]

Bài kiểm tra trắc nghiệm về Python – Phần 10

Bạn biết gì về hàm trong Python? Cú pháp, thành phần và các loại hàm trong Python như thế nào? Làm sao để tạo hàm? Tiếp nối chủ đề này của kì trước, phần 10 của bộ trắc nghiệm Python quay lại với chủ đề Các hàm trong Python. Bạn hãy cùng Quantrimang thử sức với […]

Trắc nghiệm về tin học cơ bản – Phần 5

Tiếp theo seri những câu hỏi trắc nghiệm về tin học cơ bản, trong bài viết dưới đây sẽ tiếp tục là những câu hỏi trắc nghiệm để bạn có thể thử sức vốn hiểu biết của mình về chủ đề này. Các câu hỏi gồm 4 đáp án để bạn lựa chọn. Ngoài ra, […]

Trắc nghiệm về tin học cơ bản – Phần 5

Tiếp theo seri những câu hỏi trắc nghiệm về tin học cơ bản, trong bài viết dưới đây sẽ tiếp tục là những câu hỏi trắc nghiệm để bạn có thể thử sức vốn hiểu biết của mình về chủ đề này. Các câu hỏi gồm 4 đáp án để bạn lựa chọn. Ngoài ra, […]

eQuiz – Bài kiểm tra trắc nghiệm về Core Java – Phần 2

Quản Trị Mạng – Trong bài quiz dưới đây, các bạn sẽ được thử sức với phần 2 trong loạt bài có liên quan đến Core Java – một trong những ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất hiện nay. Tổng cộng bài test sẽ có 15 câu hỏi dưới dạng trắc nghiệm, với thời […]

eQuiz – Bài kiểm tra trắc nghiệm về Core Java – Phần 1

Quản Trị Mạng – Trong bài quiz dưới đây, các bạn sẽ được thử sức với những câu hỏi cơ bản nhất có liên quan đến Core Java – một trong những ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất hiện nay. Tổng cộng bài test sẽ có 15 câu hỏi dưới dạng trắc nghiệm, với […]

eQuiz – Bài kiểm tra trắc nghiệm về Core Java – Phần 2

Quản Trị Mạng – Trong bài quiz dưới đây, các bạn sẽ được thử sức với phần 2 trong loạt bài có liên quan đến Core Java – một trong những ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất hiện nay. Tổng cộng bài test sẽ có 15 câu hỏi dưới dạng trắc nghiệm, với thời […]

eQuiz – Bài kiểm tra trắc nghiệm về Core Java – Phần 1

Quản Trị Mạng – Trong bài quiz dưới đây, các bạn sẽ được thử sức với những câu hỏi cơ bản nhất có liên quan đến Core Java – một trong những ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất hiện nay. Tổng cộng bài test sẽ có 15 câu hỏi dưới dạng trắc nghiệm, với […]

eQuiz – Bài kiểm tra trắc nghiệm về Core Java – Phần 2

Quản Trị Mạng – Trong bài quiz dưới đây, các bạn sẽ được thử sức với phần 2 trong loạt bài có liên quan đến Core Java – một trong những ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất hiện nay. Tổng cộng bài test sẽ có 15 câu hỏi dưới dạng trắc nghiệm, với thời […]