Sửa lỗi thiếu MFReadWrite.DLL và MFPlat.dll Windows 88.1N

File .dll là viết tắt của Dynamic Link Library, đây là những file công cụ được phát triển để sử dụng mã chia sẻ dữ liệu, cho phép nâng cấp các chức năng mà không cần phải tái liên kết hay tái biên dịch các ứng dụng. Về cơ bản thì những file .DLL cũng […]

Hướng dẫn gỡ bỏ Internet Explorer 10 trong Windows 8

Mặc dù Internet Explorer 10 đã được cải thiện rất nhiều so với các phiên bản trước, song dường như nó vẫn là sự lựa chọn thứ yếu mỗi khi người dùng muốn lướt web. Nếu bạn cũng không muốn sử dụng và đang muốn gỡ bỏ thì có thể tham khảo hướng dẫn bên […]

Cách gỡ bỏ Internet Explorer 10 trong Windows 8

Hướng dẫn cách gỡ bỏ trình duyệt Internet Explorer khỏi máy tính chạy hệ điều hành Windows 8. Mặc dù Internet Explorer 9 và 10 đã được cải thiện rất nhiều so với các phiên bản trước, nhiều người vẫn muốn sử dụng trình duyệt khác thay thế cho trình duyệt của Microsoft. Dưới đây […]