Lịch sử Windows Server qua các phiên bản

Máy chủ cung cấp các service cho các máy tính khác trên một mạng và do đó chúng có thêm một số yêu cầu từ hệ điều hành so với các PC thông thường. Microsoft nổi tiếng với hệ điều hành máy tính Windows và hãng này cũng tạo ra các tính năng đặc biệt […]

Cách cài đặt IIS trong Windows Server 2012

IIS hay Internet Information Services là một trong những dịch vụ quan trọng nhất trong Windows Server 2012. Nó đã được cải thiện nhiều tính năng so với các phiên bản trước và nó giúp người dùng xuất bản ứng dụng web hoặc trang web. Bây giờ, bạn hãy cài đặt IIS Role theo các […]

Cách cài đặt WSUS trong Windows Server 2012

Như bạn đã biết WSUS (Windows Server Update Services) là một dịch vụ cập nhật của Microsoft, cho phép các công ty kiểm tra các bản cập nhật trước khi cài đặt vào môi trường trực tiếp. Để cài đặt WSUS trong Windows Server 2012, bạn hãy làm theo các bước dưới đây: Bước 1 […]