Một số thủ thuật với Yahoo Mail

Trước khi thực hiện được các thủ thuật dưới đây thì điều đầu tiên mà bạn phải làm là đăng nhập (login) thành công vào Yahoo! Mail của mình trước đã. Bạn có thể đăng nhập bằng cách vào trang web http://mail.yahoo.com , tiếp theo bạn nhập tên tài khoản của bạn vào ô “Yahoo! ID” và mật […]

Những phần mềm miễn phí giải cứu mật khẩu

Đôi khi đãng trí, người sử dụng máy tính và Internet có thể sẽ quên mật khẩu (password) của hòm thư, chương trình chat, tài khoản kết nối Internet… Những chương trình dưới đây sẽ có ích cho bất kỳ ai rơi vào hoàn cảnh đó. Dialuppass2 giúp lấy lại mật khẩu kết nối Internet […]