Outlook Express cho người mới bắt đầu

Phần 1: Giới thiệu Một lá thư luôn có hai phần: – Phần content: Chứa nội dung thư. – Phần header (tiêu đề thư) chứa các thông tin về lá thư như: from, to, cc, subject, size, priority, date,… Vì một email có thể cùng lúc gửi đến nhiều địa chỉ khác nhau nên chúng […]

106 thủ thuật với Microsoft Office – PowerPoint

Microsoft PowerPoint Giấu slide Trong bản trình diễn Microsoft PowerPoint, đôi khi bạn muốn ẩn đi một slide nào đó – slide thông tin tham khảo hay giải thích thêm làm rõ nghĩa chẳng hạn – và chỉ truy cập đến slide này khi nào cần thiết. Slide được ẩn đi sẽ không được hiện lên trên […]

106 thủ thuật với Microsoft Office – Phần 8

Microsoft Excel Định nghĩa hằng số trong bảng tính Sử dụng công cụ Name trong Excel bạn có thể định nghĩa trước một hằng số trong tệp tin bảng tính của bạn. Lấy ví dụ, bạn có thể định nghĩa trước mức thuế bạn thường xuyên sử dụng nhất. Bạn hãy thử cách sau đây: Tìm đến […]

106 thủ thuật với Microsoft Office – Phần 8

Microsoft Excel Định nghĩa hằng số trong bảng tính Sử dụng công cụ Name trong Excel bạn có thể định nghĩa trước một hằng số trong tệp tin bảng tính của bạn. Lấy ví dụ, bạn có thể định nghĩa trước mức thuế bạn thường xuyên sử dụng nhất. Bạn hãy thử cách sau đây: Tìm đến […]

106 thủ thuật với Microsoft Office – Phần 8

Microsoft Excel Định nghĩa hằng số trong bảng tính Sử dụng công cụ Name trong Excel bạn có thể định nghĩa trước một hằng số trong tệp tin bảng tính của bạn. Lấy ví dụ, bạn có thể định nghĩa trước mức thuế bạn thường xuyên sử dụng nhất. Bạn hãy thử cách sau đây: Tìm đến […]

106 thủ thuật với Microsoft Office – Phần 8

Microsoft Excel Định nghĩa hằng số trong bảng tính Sử dụng công cụ Name trong Excel bạn có thể định nghĩa trước một hằng số trong tệp tin bảng tính của bạn. Lấy ví dụ, bạn có thể định nghĩa trước mức thuế bạn thường xuyên sử dụng nhất. Bạn hãy thử cách sau đây: Tìm đến […]

Photoshop cho mọi người: Tạo cảnh biển lửa

– Mở 1 tài liệu mới– Nhấn D để có màu như mặc định (đen/trắng)– Chọn Filter – Render – Clouds, được kết quả như hình 1– Chọn Filter – Stylize – Find Edges– Chọn Image – Adjustments – Levels với thông số:  + Channel: RGB + Input Levels: 0, 2.90, 255 + Output Levels: 0, 255 […]

Photoshop cho mọi người: Tạo cảnh biển lửa

– Mở 1 tài liệu mới– Nhấn D để có màu như mặc định (đen/trắng)– Chọn Filter – Render – Clouds, được kết quả như hình 1– Chọn Filter – Stylize – Find Edges– Chọn Image – Adjustments – Levels với thông số:  + Channel: RGB + Input Levels: 0, 2.90, 255 + Output Levels: 0, 255 […]

Két sắt dữ liệu cho doanh nghiệp

Dữ liệu là tài sản vô cùng quí báu đối với mọi doanh nghiệp trong môi trường cạnh tranh toàn cầu đang diễn ra hết sức gay gắt. Ai nắm giữ nhiều thông tin hơn sẽ là người chiến thắng. Bên cạnh nỗ lực tập trung bảo mật thông tin, chống lại sự tấn công […]

106 thủ thuật với Microsoft Office – Phần 7

Microsoft Excel Một trang – Một biểu đồ  Thông thường các biểu đồ sẽ đi kèm với dữ liệu có liên quan đến nó. Nhưng đôi khi bạn lại muốn in biểu đồ đó ra một trang riêng biệt hoàn toàn, tách rời khỏi dữ liệu. Rất đơn giản, bạn hãy lựa chọn biểu đồ đó […]