Tạo các ứng dụng .Net trên Linux và Mac OS X

Bài báo này được trích dẫn từ cuốn Windows Developer Power Tools của James Avery và Jim Holmes, theo giấy phép của O’Reilly Media Inc. Mono là một triển khai nguồn mở của .NET Framework xây dựng trên Linux, Solaris, Mac OS X, Windows và Unix. Nếu đang phát triển trên nền Windows, bạn có […]

Xử lý dữ liệu bằng Java trong Oracle

Oracle luôn là một công cụ hay ứng dụng tốt nhất để xử lý dữ liệu? Câu trả lời nằm ở bên trong những gì bạn thực hiện. Thông thường, dữ liệu được biến đổi thông qua ngôn ngữ xử lý dữ liệu, ngoài ra nó cũng có thể được biến đổi thông qua việc […]

Sử dụng và quản lý Database Mail

SQL Server 2005 có một hệ thống mail nhỏ được gọi là Database Mail. Database Mail là một tính năng được cải thiện trong SQL Mail so với các phiên bản trước đó của SQL Server. Với tính năng này bạn có thể thiết lập nhiều tài khoản cũng như hồ sơ để hỗ trợ […]

Gõ tiếng Việt trong Internet Explorer khi sử dụng Windows Vista

Windows Vista, hệ điều hành mới của Microsoft vẫn đang là vấn đề bàn luận của nhiều người. Một số người đã sử dụng Windows Vista và “rơi” vào trường hợp không thể gõ được tiếng Việt trong Internet Explorer khi sử dụng Windows Vista. Theo như phân tích của các chuyên gia thì chế […]

Sử dụng các phiên bản Office cũ để mở và lưu file tạo bởi Office 2007

Giới thiệu Microsoft đã bổ sung thêm một số kiểu định dạng Office Open XML mới trong các chương trình Microsoft Office 2007: • Microsoft Office Excel 2007 • Microsoft Office PowerPoint 2007 • Microsoft Office Word 2007 Một gói tương thích phù hợp chắc chắn sẽ cung cấp cho bạn khả năng mở và […]