Truy vấn dữ liệu XML từ một bảng với kiểu dữ liệu XML

Mục đích của bài này nhằm hướng dẫn các quản trị viên cơ sở dữ liệu Microsoft SQL Server trong việc: • Tạo giản đồ XML (XML Shema). • Tạo một bảng với kiểu dữ liệu XML. • Nhập file XML vào bảng với kiểu dữ liệu XML. • Truy vấn file XML. • Truy […]

Upload nhiều file XML vào cột kiểu dữ liệu XML

Các quản trị viên cơ sở dữ liệu (CSDL) SQL Server thường có một số nhu cầu như import nhiều file vào một bảng trong CSDL. Bài này sẽ thảo luận đến việc làm thế nào để upload nhiều file (đặc biệt là file XML) vào cột kiểu dữ liệu XML của CSDL SQL Server. […]

Kiến trúc dữ liệu Rational DA và DB2 9: Xây dựng một lệnh SQL

Bạn đã từng quen thuộc với Database Explorer? Dù đã, hay chưa thì cũng xin mời đọc bài sau để biết về một số chức năng, thành phần của kiểu kiến trúc dữ liệu này, cụ thể hơn là về khả năng xây dựng các lệnh SQL gặp trong cơ sở dữ liệu (CSDL) của […]

Mẹo nhỏ cầm tay: Tùy chỉnh Menu trong Office 2007

Giao diện Ribbon mới của Office 2007 đã bỏ đi những menu quen thuộc File, Edit, … và các thanh công cụ truyền thống của những dòng Office trước. Thay vào đó là các nhóm biểu tượng, nhóm tuỳ chọn, và menu sổ dọc kiểu khác, gây lạ lẫm cho nhiều người khi lần đầu […]