Quản lý cơ sở dữ liệu với TOAD

Cơ sở dữ liệu (CSDL) là một trong những thành phần quan trọng của một dự án phát triển phần mềm. Mặc dù có những phần mềm chuyên dụng để xây dựng các CSDL của các hãng nổi tiếng trên thế giới như Oracle, SAP, IBM và Microsoft, nhưng các nhà quản lý vẫn thường […]

Corel Draw: Vẽ logo Hàng Việt Nam chất lượng cao

Bước 1: – Nhấn F7 để chọn công cụ Ellipse tool. Vẽ hai vòng tròn đồng tâm. – Chọn cả 2 đường tròn, dùng lệnh combine (Ctrl+L) hoặc dùng menu ArrangeCombine. Tô màu trắng cho khoảng giữa 2 vòng tròn (Hình 1). Hình 1 Bước 2: – Nhấn F5, chọn công cụ Bezier tool, vẽ […]

Ghi lời bài hát ra cửa sổ Windows Media Player

Với chương trình Windows Media Player, bạn có thể trình diễn lời của bài hát ra cửa sổ của Windows Media Player giống như bạn hát karaoke bằng cách sau: Bạn chạy chương trình Windows Media Player, nhấp chuột phải lên thanh công cụ, chọn Play > Lyrics, Captions, and Subtitles > On if Available. […]