MS Excel – Bài 9: Bảo vệ bảng tính và file Excel

Các tính năng bảo vệ bảng tính và file Excel cho phép bảo vệ tài liệu và chỉ người có quyền mở được. Bạn có thể đặt mật khẩu và khi có ai đó muốn mở tài liệu thì cần phải có mật khẩu đó. Lập mật khẩu để mở và chỉnh sửa file – […]

7 ứng dụng Mac mã nguồn mở cần thiết

Công ty của bạn – hay người sử dụng – quyết định rằng nhu cầu tin học của một doanh nghiệp được tối ưu hóa với những chiếc máy tính Mac long lanh. Hoặc có lẽ bạn thấy lợi ích tài chính của việc sử dụng sản phẩm Apple. Vậy, bạn sẽ sử dụng ứng […]

MS Excel – Bài 7: File Excel mẫu – Cách tạo và sử dụng

Khi làm việc với bảng tính, đôi khi bạn muốn sử dụng cùng layout hoặc thiết kế. Bạn có thể tạo lại thiết kế mọi lúc để sử dụng hoặc có thể tự tạo một mẫu. Bạn có thể tạo mẫu cho các workbook và worksheet. Dạng mẫu mặc định cho workbook gọi là Book.xlt. […]

MS Excel – Bài 7: File Excel mẫu – Cách tạo và sử dụng

Khi làm việc với bảng tính, đôi khi bạn muốn sử dụng cùng layout hoặc thiết kế. Bạn có thể tạo lại thiết kế mọi lúc để sử dụng hoặc có thể tự tạo một mẫu. Bạn có thể tạo mẫu cho các workbook và worksheet. Dạng mẫu mặc định cho workbook gọi là Book.xlt. […]

MS Excel – Bài 7: File Excel mẫu – Cách tạo và sử dụng

Khi làm việc với bảng tính, đôi khi bạn muốn sử dụng cùng layout hoặc thiết kế. Bạn có thể tạo lại thiết kế mọi lúc để sử dụng hoặc có thể tự tạo một mẫu. Bạn có thể tạo mẫu cho các workbook và worksheet. Dạng mẫu mặc định cho workbook gọi là Book.xlt. […]

MS Excel – Bài 7: File Excel mẫu – Cách tạo và sử dụng

Khi làm việc với bảng tính, đôi khi bạn muốn sử dụng cùng layout hoặc thiết kế. Bạn có thể tạo lại thiết kế mọi lúc để sử dụng hoặc có thể tự tạo một mẫu. Bạn có thể tạo mẫu cho các workbook và worksheet. Dạng mẫu mặc định cho workbook gọi là Book.xlt. […]

MS Excel – Bài 6: Bốn bước tạo biểu đồ Excel

Việc tạo lập bảng là điều hoàn toàn đương nhiên trong Microsoft Excel, tuy nhiên từ những thông tin trong bảng để đưa ra một kết quả phân tích mới là điều đáng nói. Bài này sẽ hướng dẫn các bạn 4 bước để tạo một biểu đồ Excel dựa vào trình Wizard. Chúng ta […]

MS Excel – Bài 6: Bốn bước tạo biểu đồ Excel

Việc tạo lập bảng là điều hoàn toàn đương nhiên trong Microsoft Excel, tuy nhiên từ những thông tin trong bảng để đưa ra một kết quả phân tích mới là điều đáng nói. Bài này sẽ hướng dẫn các bạn 4 bước để tạo một biểu đồ Excel dựa vào trình Wizard. Chúng ta […]

MS Excel – Bài 6: Bốn bước tạo biểu đồ Excel

Việc tạo lập bảng là điều hoàn toàn đương nhiên trong Microsoft Excel, tuy nhiên từ những thông tin trong bảng để đưa ra một kết quả phân tích mới là điều đáng nói. Bài này sẽ hướng dẫn các bạn 4 bước để tạo một biểu đồ Excel dựa vào trình Wizard. Chúng ta […]

8 công cụ hữu ích sẵn có trong Microsoft Word

Microsoft Word có đầy đủ các công cụ có thể giúp bạn làm việc một cách nhanh hơn và thông minh hơn, nhưng có thể bạn lại chưa biết đến sự tồn tại của chúng. Sau đây là một danh sách giới thiệu những công cụ đó. Bạn có thể thấy một vài công cụ […]