Photoshop – Công cụ “tô trắng” răng cho ảnh chụp

Một tiện ích bổ trợ (Plug-In) cho Photoshop mang tên Pearl White sẽ tự động “định vị” và phù phép cho hàm răng người được chụp trở nên sáng bóng như quảng cáo Close-up.  Chưa hết, Pearl White còn có khả năng kích sáng cho mắt, khiến cho đôi mắt trong ảnh trở nên long […]

Photoshop – Công cụ “tô trắng” răng cho ảnh chụp

Một tiện ích bổ trợ (Plug-In) cho Photoshop mang tên Pearl White sẽ tự động “định vị” và phù phép cho hàm răng người được chụp trở nên sáng bóng như quảng cáo Close-up.  Chưa hết, Pearl White còn có khả năng kích sáng cho mắt, khiến cho đôi mắt trong ảnh trở nên long […]

Photoshop – Công cụ “tô trắng” răng cho ảnh chụp

Một tiện ích bổ trợ (Plug-In) cho Photoshop mang tên Pearl White sẽ tự động “định vị” và phù phép cho hàm răng người được chụp trở nên sáng bóng như quảng cáo Close-up.  Chưa hết, Pearl White còn có khả năng kích sáng cho mắt, khiến cho đôi mắt trong ảnh trở nên long […]

MS Word: In tài liệu Word kèm hình – màu nền

Sẽ là một điều rất khó chịu nếu bạn đã rất công phu để tùy chỉnh nền của văn bản cho phù hợp nhưng khi in ra thì nó lại chỉ in nội dung văn bản. Theo Website của Microsoft Office, nền văn bản dù được người dùng tạo nhưng mặc định nó sẽ không […]

MS Word: In tài liệu Word kèm hình – màu nền

Sẽ là một điều rất khó chịu nếu bạn đã rất công phu để tùy chỉnh nền của văn bản cho phù hợp nhưng khi in ra thì nó lại chỉ in nội dung văn bản. Theo Website của Microsoft Office, nền văn bản dù được người dùng tạo nhưng mặc định nó sẽ không […]

Quản lý Outlook 2007 thông qua Group Policies – Phần 2

Quản lý Outlook 2007 thông qua Group Policies – Phần 1 Quản trị mạng – Trong phần hai này chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn cách quản lý một số tính năng của Outlook 2007 bằng Group Policy. Giới thiệu Trong phần trước của loạt bài này, chúng tôi đã giới thiệu quá […]

Quản lý Outlook 2007 thông qua Group Policies – Phần 2

Quản lý Outlook 2007 thông qua Group Policies – Phần 1 Quản trị mạng – Trong phần hai này chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn cách quản lý một số tính năng của Outlook 2007 bằng Group Policy. Giới thiệu Trong phần trước của loạt bài này, chúng tôi đã giới thiệu quá […]

Quản lý Outlook 2007 thông qua Group Policies – Phần 2

Quản lý Outlook 2007 thông qua Group Policies – Phần 1 Quản trị mạng – Trong phần hai này chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn cách quản lý một số tính năng của Outlook 2007 bằng Group Policy. Giới thiệu Trong phần trước của loạt bài này, chúng tôi đã giới thiệu quá […]

Microsoft giới thiệu công cụ dịch thuật cho Microsoft Office

Microsoft vừa giới thiệu một add-on dành cho Microsoft Office 2003 và Microsoft Office 2007 có thể tích hợp bộ máy dịch thuật trực tuyến Live Search Translator cho các ứng dụng văn phòng này thay cho công cụ dịch thuật mặc định lâu nay là WorldLingo. Mặc dù thế chỗ của WorldLingo, song công […]

Microsoft giới thiệu công cụ dịch thuật cho Microsoft Office

Microsoft vừa giới thiệu một add-on dành cho Microsoft Office 2003 và Microsoft Office 2007 có thể tích hợp bộ máy dịch thuật trực tuyến Live Search Translator cho các ứng dụng văn phòng này thay cho công cụ dịch thuật mặc định lâu nay là WorldLingo. Mặc dù thế chỗ của WorldLingo, song công […]