So sánh tốc độ iPhone 3GS, iPhone 3G, Palm Pre và T-Mobile G1

Theo kết quả đánh giá của Anandtech, iPhone 3GS có tốc độ duyệt web trung bình qua mạng WiFi nhanh hơn 122% so với phiên bản iPhone 3G và 22,6% so với Palm Pre (sử dụng cùng dòng VXL Cortex A8). Tuy tốc độ VXL của iPhone 3GS (600Mhz) chỉ nhanh hơn 45% so với […]

Đóng một tài liệu Word 2007

Có hai tùy chọn. Đầu tiên, bạn có thể cung cấp cho mỗi một tài liệu một dấu “X” nhỏ của nó, giống như trong Word 2003. Đây là cách thực hiện phương pháp đó: 1. Tối thiểu một tài liệu mở, kích Office Button, sau đó là Advanced Options. 2. Kích Advanced, sau đó […]

Google Docs hỗ hợ thêm docx và xlsx

Google Docs vừa bổ sung thêm khả năng mới là hỗ trợ đọc các định dạng docx và xlsx vốn đang dần dần chiếm được chỗ đứng trong các định dạng văn phòng. Nay định dạng docx và xlsx đã có trong danh sách hỗ trợ của Goolge Docs Docx và xlsx lần lượt là […]