Những thói quen tốt khi viết câu lệnh T-SQL (Phần 3)

Quản Trị Mạng – Trong phần ba này, bài viết sẽ giới thiệu cho bạn cách viết câu lệnh T-SQL để đẩy mạnh việc tái sử dụng sơ đồ lưu cache (bộ nhớ đệm). Hiểu rõ vấn đề các khoảng trắng và ghi chú tác động thế nào tới việc tạo sơ đồ mới lưu […]

Báo cáo chi tiết trạng thái của MySQL

Nếu bạn sử dụng hoặc quản lý một máy chủ MySQL, có thể bạn sẽ biết được sự cực nhọc khi muốn lấy về một bản báo cáo trạng thái riêng mà bạn có thể dễ dàng giải mã và hiểu được. mysqlreport là một đoạn mã viết bằng Perl sẽ giúp bạn làm công […]

Những thói quen tốt khi viết câu lệnh T-SQL (Phần 2)

Quản Trị Mạng – Để nâng cao hiệu suất máy chủ SQL và giảm thiểu các lỗi tiềm tàng cho ứng dụng, chúng ta cần phải tập viết code câu lệnh T-SQL một cách tối ưu nhất. Trong phần đầu của bài viết, các bạn đã được giới thiệu một số thủ thuật hữu ích […]

Những thói quen tốt khi viết câu lệnh T-SQL (Phần 2)

Quản Trị Mạng – Để nâng cao hiệu suất máy chủ SQL và giảm thiểu các lỗi tiềm tàng cho ứng dụng, chúng ta cần phải tập viết code câu lệnh T-SQL một cách tối ưu nhất. Trong phần đầu của bài viết, các bạn đã được giới thiệu một số thủ thuật hữu ích […]

Những thói quen tốt khi viết câu lệnh T-SQL (Phần 2)

Quản Trị Mạng – Để nâng cao hiệu suất máy chủ SQL và giảm thiểu các lỗi tiềm tàng cho ứng dụng, chúng ta cần phải tập viết code câu lệnh T-SQL một cách tối ưu nhất. Trong phần đầu của bài viết, các bạn đã được giới thiệu một số thủ thuật hữu ích […]

Những thói quen tốt khi viết câu lệnh T-SQL (Phần 2)

Quản Trị Mạng – Để nâng cao hiệu suất máy chủ SQL và giảm thiểu các lỗi tiềm tàng cho ứng dụng, chúng ta cần phải tập viết code câu lệnh T-SQL một cách tối ưu nhất. Trong phần đầu của bài viết, các bạn đã được giới thiệu một số thủ thuật hữu ích […]

Giám sát MySQL trong chế độ thời gian thực với mytop

mytop là một trong những tiện ích bằng dòng lệnh thời gian thực tốt nhất dùng để giám sát MySQL. Nó được viết bởi Jeremy Zawodny, và có thể tải về miễn phí. Nó chạy trên hầu hết các hệ thống dựa trên nhân UNIX, và các hệ thống Linux. Kiểu giám sát thời gian […]