Cách cài đặt thiết bị iPad, iPhone hoặc iPod Touch mới

Quản Trị Mạng – Bạn mới mua được một thiết bị iOS từ số tiền dành dụm của mình hay nhận được nó như một món quà từ người thân? Tuy nhiên, bạn vẫn chưa thể sử dụng ngay vì nó yêu cầu một chút cài đặt. Dưới đây là những gì bạn cần phải […]

Cách cài đặt thiết bị iPad, iPhone hoặc iPod Touch mới

Quản Trị Mạng – Bạn mới mua được một thiết bị iOS từ số tiền dành dụm của mình hay nhận được nó như một món quà từ người thân? Tuy nhiên, bạn vẫn chưa thể sử dụng ngay vì nó yêu cầu một chút cài đặt. Dưới đây là những gì bạn cần phải […]

Cách cài đặt thiết bị iPad, iPhone hoặc iPod Touch mới

Quản Trị Mạng – Bạn mới mua được một thiết bị iOS từ số tiền dành dụm của mình hay nhận được nó như một món quà từ người thân? Tuy nhiên, bạn vẫn chưa thể sử dụng ngay vì nó yêu cầu một chút cài đặt. Dưới đây là những gì bạn cần phải […]

Mẹo chống bị ‘tag’ trên Facebook

Facebook bắt đầu chạy quảng cáo thông báo cho người dùng cách tắt chức năng nhận diện khuôn mặt để khỏi bị đưa vào “Tag suggestions” khi ai đó gắn tên bạn bè vào ảnh trong mục cài đặt riêng tư. Phần mềm nhận diện khuôn mặt “Tag suggestions” giúp làm nhanh quá trình gắn […]

Mẹo chống bị ‘tag’ trên Facebook

Facebook bắt đầu chạy quảng cáo thông báo cho người dùng cách tắt chức năng nhận diện khuôn mặt để khỏi bị đưa vào “Tag suggestions” khi ai đó gắn tên bạn bè vào ảnh trong mục cài đặt riêng tư. Phần mềm nhận diện khuôn mặt “Tag suggestions” giúp làm nhanh quá trình gắn […]

Tải và sao lưu dữ liệu của Google, Google Plus

Quản Trị Mạng – Tính cho đến thời điểm này, Google đã cung cấp cho người sử dụng rất nhiều dịch vụ tiện ích hỗ trợ, giúp họ cải thiện tối đa hiệu suất công việc và tiết kiệm được rất nhiều thời gian so với trước kia. Nhưng liệu người dùng có nghĩ đến […]

Tải và sao lưu dữ liệu của Google, Google Plus

Quản Trị Mạng – Tính cho đến thời điểm này, Google đã cung cấp cho người sử dụng rất nhiều dịch vụ tiện ích hỗ trợ, giúp họ cải thiện tối đa hiệu suất công việc và tiết kiệm được rất nhiều thời gian so với trước kia. Nhưng liệu người dùng có nghĩ đến […]

Tải và sao lưu dữ liệu của Google, Google Plus

Quản Trị Mạng – Tính cho đến thời điểm này, Google đã cung cấp cho người sử dụng rất nhiều dịch vụ tiện ích hỗ trợ, giúp họ cải thiện tối đa hiệu suất công việc và tiết kiệm được rất nhiều thời gian so với trước kia. Nhưng liệu người dùng có nghĩ đến […]

Tải và sao lưu dữ liệu của Google, Google Plus

Quản Trị Mạng – Tính cho đến thời điểm này, Google đã cung cấp cho người sử dụng rất nhiều dịch vụ tiện ích hỗ trợ, giúp họ cải thiện tối đa hiệu suất công việc và tiết kiệm được rất nhiều thời gian so với trước kia. Nhưng liệu người dùng có nghĩ đến […]

Tạo lịch trình sao lưu Database với Cron Job

QuanTriMang – Để sao lưu cơ sở dữ liệu cho WordPress, có rất nhiều plugin có thể giúp bạn làm điều này. Một vài thứ trong số đó chỉ sao lưu database cho bạn, trong khi cũng có những thứ giúp sao lưu cả thư mục trong WordPress. Nếu bạn là người sử dụng WordPress […]