YouTube sẽ miễn phí toàn bộ nội dung gốc và xóa toàn bộ chú thích trên video từ năm 2019

Nếu người dùng đăng ký thuê bao Premium với giá 12 USD/1 tháng của YouTube thì có thể xem vieo mà không có quảng cáo, xem ngoại tuyến và xem các nội dung gốc YouTube Originals do YouTube đầu tư sản xuất. Tuy nhiên, từ năm 2019, YouTube sẽ cung cấp miễn phí các nội […]

YouTube sẽ miễn phí toàn bộ nội dung gốc và xóa toàn bộ chú thích trên video từ năm 2019

Nếu người dùng đăng ký thuê bao Premium với giá 12 USD/1 tháng của YouTube thì có thể xem vieo mà không có quảng cáo, xem ngoại tuyến và xem các nội dung gốc YouTube Originals do YouTube đầu tư sản xuất. Tuy nhiên, từ năm 2019, YouTube sẽ cung cấp miễn phí các nội […]

YouTube sẽ miễn phí toàn bộ nội dung gốc và xóa toàn bộ chú thích trên video từ năm 2019

Nếu người dùng đăng ký thuê bao Premium với giá 12 USD/1 tháng của YouTube thì có thể xem vieo mà không có quảng cáo, xem ngoại tuyến và xem các nội dung gốc YouTube Originals do YouTube đầu tư sản xuất. Tuy nhiên, từ năm 2019, YouTube sẽ cung cấp miễn phí các nội […]

YouTube sẽ miễn phí toàn bộ nội dung gốc và xóa toàn bộ chú thích trên video từ năm 2019

Nếu người dùng đăng ký thuê bao Premium với giá 12 USD/1 tháng của YouTube thì có thể xem vieo mà không có quảng cáo, xem ngoại tuyến và xem các nội dung gốc YouTube Originals do YouTube đầu tư sản xuất. Tuy nhiên, từ năm 2019, YouTube sẽ cung cấp miễn phí các nội […]

Mạng di động ảo Google Fi đã hỗ trợ iPhone

Google Fi (Project Fi) là dự án mạng di động ảo của Google, sử dụng cơ sở hạ tầng viễn thông của các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới để cung cấp dịch vụ điện thoại, nhắn tin, dữ liệu bằng cả mạng di động và Wi-Fi. Với Google Fi, người dùng […]

Mạng di động ảo Google Fi đã hỗ trợ iPhone

Google Fi (Project Fi) là dự án mạng di động ảo của Google, sử dụng cơ sở hạ tầng viễn thông của các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới để cung cấp dịch vụ điện thoại, nhắn tin, dữ liệu bằng cả mạng di động và Wi-Fi. Với Google Fi, người dùng […]

Mạng di động ảo Google Fi đã hỗ trợ iPhone

Google Fi (Project Fi) là dự án mạng di động ảo của Google, sử dụng cơ sở hạ tầng viễn thông của các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới để cung cấp dịch vụ điện thoại, nhắn tin, dữ liệu bằng cả mạng di động và Wi-Fi. Với Google Fi, người dùng […]

Đã có Windows 10 Insider Preview build 18290 (19H1) với nhiều cải tiến, mời tải file ISO và trải nghiệm

Microsoft mới đây đã phát hành Windows 10 Insider Preview build 18290 đến kênh Fast Ring kèm theo nhiều cải tiến nhằm đem lại trải nghiệm tốt hơn cho người dùng. Cụ thể, những điểm mới có trong bản cập nhật Windows 10 Insider Preview build 18290 (19H1) bao gồm: 1. Cải tiến giao diện […]

Đã có Windows 10 Insider Preview build 18290 (19H1) với nhiều cải tiến, mời tải file ISO và trải nghiệm

Microsoft mới đây đã phát hành Windows 10 Insider Preview build 18290 đến kênh Fast Ring kèm theo nhiều cải tiến nhằm đem lại trải nghiệm tốt hơn cho người dùng. Cụ thể, những điểm mới có trong bản cập nhật Windows 10 Insider Preview build 18290 (19H1) bao gồm: 1. Cải tiến giao diện […]

Đã có Windows 10 Insider Preview build 18290 (19H1) với nhiều cải tiến, mời tải file ISO và trải nghiệm

Microsoft mới đây đã phát hành Windows 10 Insider Preview build 18290 đến kênh Fast Ring kèm theo nhiều cải tiến nhằm đem lại trải nghiệm tốt hơn cho người dùng. Cụ thể, những điểm mới có trong bản cập nhật Windows 10 Insider Preview build 18290 (19H1) bao gồm: 1. Cải tiến giao diện […]