Search results for "2000"
Dị Nhân 1: Dị Nhân – X-Men (2000)

Dị Nhân 1: Dị Nhân – X-Men (2000)

Dị Nhân 1: Dị Nhân – X-Men (2000)
IMDb: 6.9
1h 44m

X-Men là bộ phim khoa học viễn tưởng xoay quanh những sự phát triển trong quá trình tiến hóa hàng ngàn, hàng vạn năm của con người. Nhưng đôi khi…

Country: