Cách ẩn nick Skype khi online

Khi bạn đăng nhập các dịch vụ chat như Zalo, Facebook, Skype sẽ đều hiển thị trang thái online để bạn bè của bạn được biết. Như vậy chúng ta dễ dàng liên lạc với nhau để trò chuyện. Tuy nhiên việc hiển thị trạng thái online ngay khi đăng nhập đôi lúc cũng khiến […]